Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Eğitim Düzenlendi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Eğitim ve ARGE biriminin planladığı 2018 yılı hizmet içi eğitimleri kapsamında; Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizde görev yapan personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak ve verimliliklerini artırmak amacıyla faklı dönemlerde farklı konularda eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. 

Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Eğitim ve ARGE biriminin planladığı ve sunumu Hukuk ve Muhakemat Hizmetleri Birimi Sorumlusu Avukat Orhan Bilal Mavzer tarafından “Kamu Zararları ve Tahsil Yönetmeliği (Adli ve İdari Yargı Bakımından Kamu Zararı ve Tahsil Yöntemleri)” başlıklı seminer düzenlenmiştir. 

Düzenlenen toplantıda Avukat Orhan Bilal Mavzer tarafından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129 uncu maddesinde; “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.” vurgusu yapılarak yapılacak çalışmalarda bu esas doğrultusunda hareket edilmesinin ülkemiz menfaatleri için geçerli olduğunun tüm çalışanlar tarafından bilinmesi vurgusu yapılmıştır.

Düzenlenen toplantıya Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimiz (Devlet Hastaneleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Döner Sermaye Saymanlıkları, Toplum Sağlığı Merkezleri) Gider Tahakkukta Çalışanları ve Kamu Zararı Dosyası oluşturan personel katılmıştır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg