Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

Müdürlüğümüz Hukuk ve Muhakemat Hizmetleri Birimince 659 Sayılı KHK mucibince verilen hukuk ve muhakemat işlemleri yürütülmekte olup bu amaçla Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları mahkemeler ve savcılıklarla icra müdürlükleri nezdinde vekil sıfatıyla temsil edilmektedir. Ayrıca Birimimizce 663 Sayılı KHK’nin 54. Maddesi çerçevesinde ön görülen şiddet mağduru personelin hukuki yardım talepleri değerlendirilmekte olup bu amaça mağdur olan personel koşulların varlığı halinde mahkemeler ve savcılıklar nezdinde vekil sıfatıyla temsil edilmektedir.