Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1) Başkanlıkların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak  Başkanlığımızın faaliyet alanlarında sağlık verileri ve il düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını sağlamak ve hazırlamak.     

2) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu alanlarda ve ilin başkanlığımızın faaliyet alanına giren  istatistiki verileri derlemek, analiz etmek ve rapor haline getirmek. 

3) Rapor haline getirilen istatistiki verileri periyotlar halinde ilgili yerlere sunmak.