Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre ve Atık Yönetimi Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

Sağlık tesislerinde Atık Yönetimi; Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü , enerji dahil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetim faaliyetlerini kapsar.Ayrıca çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve proğramlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.