Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-İhtiyaç Tespit Birimi

-Sağlık Tesislerimizden gelen ilaç, tıbbi sarf, tıbbi cihaz, tıbbi hizmet taleplerini değerlendirmek
-Talepleri birleştirmek teknik şartname oluşturulmasını sağlamak tek liste halinde satın alma birimine ulaştırmak
-Bakanlığımızın yıllık tıbbi cihaz planlamasını sahada yürütmek
-Tıbbi cihaz ödeneklerini planlamak ve bildirmek
-Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığının taşraya yönelik çalışmalarını sürdürmek

2- Medikal Depo ve Stok Yönetim Birimi

-Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen medikal depo stok yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak merkez teşkilatına bilgi sunmak

3-Klinik Mühendislik Hizmetleri

-Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen biyomedikal mühendisliğe ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.

4- Eczacılık Hizmetleri

-Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hastane eczacılığı hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.