Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mali Hizmetler Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-Mali ve Gelir Analiz Birimi

-Sağlık tesislerimizi yılda en az 2 defa ziyaret ederek hasta dosyalarının ilgili mevzuatları doğrultusunda tam ve doğru girişlerinin yapılmasını kontrol etmek, dosyanın HBYS giriş işlemlerini yapan çalışanlara yerinde eğitim vermek 
-Sağlık tesislerimizin gelir tahakkuk birimleri ile sürekli iletişim halinde olunarak, faturalandırma işlemlerinin SUT, Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda sürdürülmesine katkı sağlamak
-İhtiyaç halinde sağlık hizmeti ve malzeme maliyet çalışmaları yapmak
-Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı’nın taşraya yönelik çalışmalarını sürdürmek.

2-Fatura İnceleme Birimi

-Suriyeli Misafirlerimiz ile ilgili, Sağlık Tesislerimizden sevk yolu ile, hayati durumlarda direk giriş ve ya sınırdan nakil yolu ile sorumluluk sınırlarımızda olan özel ve üniversite hastanelerinde tedavisi yapılanlara yönelik düzenlenen faturaların incelenmesi
-Kronik hastalığı olan sevk edilen ayaktan suriyeli hastalara yönelik faturaların incelenmesi 
-SUT kapsamı dışında kalan ve medullaya gönderilmeden manuel düzenlenen faturaların incelenmesi, 
-İncelenen faturalar ile ilgili her türlü yazışma ve sekreterya işlemlerinin yürütülmesi