Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ve Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

 A- Hasta Hakları Birimi 
-Kamu Sağlık tesislerinin hasta memnuniyeti ve güvenliği esas alınarak, hasta hakları ve güvenliği uygulamalarının mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-Kamu Sağlık çalışanlarının yüksek kalitede hizmet verebilmesi, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanması için hasta hakları konusunda  eğitimler düzenlemek.
-Hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği alanında risk analizi çalışmalarını yürütmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
-Sağlık tesislerinde hasta hakları ve güvenliği uygulamalarını sistematik olarak değerlendirmek, bunun için gerekli istatistik ve kayıt sistemlerini geliştirmeyi amaçlar.


B- Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi
-Kamu Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerine başvuran hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak.
-Dezavantajlı grupların (Kimsesiz, engelli, yoksul, yaşlı, aile içi şiddet mağduru, kronik, ruh sağlığı bozulmuş, alkol ve madde bağımlısı, il dışından gelen, ihmal ve istismara uğramış, sosyal dışlanmaya maruz kalmış hastalar vb.) psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözülmesi ve takibi amacıyla klinik sosyal hizmet uygulamalarını geliştirmeyi amaçlar.
C- Engelli Hizmetleri Birimi
 -Engelli bireylerin haklarını korumak ve topluma tam katılımını sağlamak hedefimiz    olup  sağlık hizmetlerinden, beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmetlerini talep eden engelli kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılamak amaçlanmıştır.
D-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
-Kamu Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri, şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak.
-Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak;  risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.