Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Acil durum ve afetlerde tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin ilgili tüm taraflarlaişbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.

2-Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme,ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmek veyürütülmesini sağlamak.

3-Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık vecevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.

4-Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunu sağlamak, ASKOM hizmetlerini yürütmek.

5- Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç,donanım ve malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim, tatbikat vefaaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek.

6- Sağlık kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanmasıve yürütülmesi ile sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordineetmek