Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Meslekleri, Özel Teşhis ve Tedavi Merk. Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Tıp Merkezleri  ( Ruhsatlandırma, Faaliyet, Denetim) 

2- Özel Muayenehaneler  ( Ruhsatlandırma, Faaliyet, Denetim)

3- Sağlık Kabinleri (Ruhsatlandırma, Faaliyet, Denetim)

4- Psiko- Teknik Değerlendirme Merkezi (Ruhsatlandırma, Faaliyet, Denetim)

5- Optisyenlik Müesseseleri (Ruhsatlandırma,  Faaliyet,  Denetim)

6- İşitme Cihazı Merkezleri  (Ruhsatlandırma,  Faaliyet,  Denetim)

7- Ortez Protez Merkezleri  (Ruhsatlandırma,  Faaliyet,  Denetim) 

8-Akapuntur Tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları (Ruhsatlandırma,  Faaliyet,  Denetim)

9-Evde Bakım Hizmetleri (Ruhsatlandırma,  Faaliyet,  Denetim)