Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Satın Alma Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma vb. destek hizmetlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım onarım, arşiv, idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
Kamu Sağlık Tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımlan ile yapım işi ihalelerinin ihale ve ihalse sonrası süreçlerini takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
Gerektiğinde ön ve tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak.
İç kontrol ve mali kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

İHTİYAÇ TESPİT
• İl düzeyindeki tüm sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının (mal-hizmet) birleştirilip planlamasını yapmak.