Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.
2-I.basamak ve II. basamak alanındaki istatistikî verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.
3-İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.
4-Hastane verilerinin TSIM ortamına veri girişleri yapılan, Hastane Bilgi Formlarının sayısal verilerinin,  kontrol edilip düzenlenerek resmi istatistiklerinin hazırlanması,
5-Her ay periyodik olarak, İl Sağlık Müdürümüze sunulmak üzere; tüm birimlerimizin çalışmalarını içeren İl Brifinginin hazırlanması,
6-Bakanlığımızın istediği verileri toplamak ve Bakanlığımıza göndermek.
7-Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek.
8-Hastalıkların önlenmesi, sağlığın geliştirilmesi ve korunması ile ilgili istatistiklerin yapılması.
9-Sağlık Kurumlarımız tarafından sunulan koruyucu, sağlığı geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri istatistikî çalışmalarını yapmak.
10-Sağlık Kurum ve kuruluşlarımızda sağlık hizmeti sunumunda görev yapan personel dağılım istatistiğinin hazırlanması.
11-Sağlık Kurum ve kuruluşlarımızın altyapı istatistikleri ve fiziki durumuna ait istatistikleri düzenlemek.
12-Sağlık Kurum ve kuruluşlarımızın yatırım ve harcamalarının istatistik verilerinin sunumunun hazırlanması.
13-İl geneli sağlık personeli başına düşen nüfus dağılımının hesaplanması.