Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim ve Arge Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan uzman doktor/doktorların eğitim başvuru evraklarını eksiksiz hazırlayarak eğitim tarihinden en az iki ay önce Bakanlığa göndermek,
2-Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan hekim dışı sağlık personelinin eğitim başvuru evraklarını eksiksiz hazırlayarak eğitim tarihinden en az 1 ay önce Bakanlığa göndermek,
3-Özellikli Ünitelerin ROP, KVC ve Yanık merkezlerinde görev yapan sağlık personelinin eğitim planlamalarını, gerekli bilgi ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve uygun görüş yazıları ile birlikte Bakanlığa göndermek,
4-Kurum dışı eğitim talebinde bulunan sağlık personelinin eğitim alma taleplerini Bakanlığa göndermek,
5-Yurt dışına yetiştirilmek amacıyla gönderilecek personelin yapılacak sınava esas olacak başvurularını almak ve Bakanlığa göndermek,
6-Personelin aday memur eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7-Müdürlük Bünyesinde Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planlarını yapmak veeğitim sonuçlarıkaydının düzenli tutularak, hizmet içi eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
8-Müdürlük ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin eğitime katılmak üzere görevlendirmelerini yapıp ilgili personele tebliğ etmek, 
9-Müdürlüğe Bilimsel Araştırma İzin başvurularını kaydetmek, değerlendirmek, komisyona (Başvuru İnceleme Komisyonu)  sunmak, izin ve görüş vermek ile takip ve koordinasyonunu sağlamak,
10-Müdürlük ve bağlı birimlerinde/özel sağlık kuruluşlarında Mesleki beceri eğitimi yapacak (yaz, dönem, kış stajı) stajyer öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek,
11-Bakanlık tarafından duyurusu yapılan kurs, eğitim, seminer, konferans, kongre ve sempozyum duyurusunu yapmak ve bunun için gerekli koordinasyonu sağlamak,
12-Personelin uyum eğitimini yapmak,