Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

A- İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi
Demografik veriler yanında Kamu sağlık tesislerinin hizmet sunumu, fiziksel altyapı, sağlık insan gücü, özellikli sağlık hizmet göstergeleri vb. bilgileri içeren verilerin hazırlandığı birimdir.

B- Veri Hazırlama ve Kontrol Birimi
Bağlı kuruluşlardan toplanan verilerin kontrol, bilgi doğruluğu ve düzeltmelerini yaparak konsolide edildikten sonra ilgili makamlara ulaştırıldığı ve sisteme girildiği birimdir.