Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın ve İletişim Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-Sağlık Müdürlüğünün basın ve iletişim ile ilgili faaliyetlerinin Bakanlığımız Basın Müşavirliği koordinasyonu ile planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
2-Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlere İletişim ve Basın ilişkileri konusunda danışmanlık yapmak,
3-Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerin faaliyetleri hakkında medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamda) çıkan haber, yorum ve eleştirileri günlük izlemek, olumsuz haberler ile ilgili makamları bilgilendirerek iletişim sürecini takip etmek ve konuya ilişkin görüş ve tekzipleri Bakanlığımızın bilgisi ve izni dahilinde ilgili medya ortamında paylaşmak,
4-Cevap ve Düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili hukuki süreç gerektiren durumlarda Kurumumuz Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
5-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimini sağlamak ve bunları arşivlemek,
6-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin basın yayın organları ile olan ilişkilerini düzenlemek,
7-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin sosyal medya (herkese açık iletişim ve erişim araçları) facebook ve twitter hesaplarının Kurum temel ilke ve prensipleri çerçevesinde yönetmek ve yönetilmesinde rehberlik etmek,
8-Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması amacıyla onay alarak ilgili medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları bakanlık haber havuzuna dahil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarını yapmak,
9-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin medya tarafından iletilen, uzman konuk, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
10-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerimizdeki güvenlik kamera görüntülerinin (Mülki idare Amirleri, Resmi Güvenlik Birimleri, Adli makamlar ile idarelerin hukuki durumları hariç) paylaşılmamasını sağlamak, görüntü paylaşımının zaruret olduğu durumlarda ise Bakanlığımızın  bilgisi ve izninin alınmasının sağlamak,
11-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerimizde izinsiz ve onaysız yapılmak istenen haberleri önlemeye çalışmak, hasta, hasta yakını ve çalışanlarının ( özellikle acil servis, klinik ve yoğun bakımlarda) kamera ve fotoğraf çekiminin önüne geçmek,
12-Bakanlığımız ve Sağlık Müdürlüğünün kurumsal kimliğine ve kurumsal imajına yönelik yeni ve özgün çalışmalarda bulunmak,
13-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin internet sayfası tasarımında, güncellenmesinde ve manşet haberlerin tespitinde Bilgi İşlem Birimi ile koordineli çalışmak.
14-Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin kurumsal tanıtımına ilişkin çalışmalar yürütmek, ulusal alanda birimlerimizin tanıtımının en iyi şekilde yapılması için ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek,
15-Sağlık Müdürlüğü bağlı birimleri tarafından yapılan tanıtıcı yazılı, görsel ve işitsel çalışmaların Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ve izniyle gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlığımızı aynı zaman dilimi içinde bilgilendirmek,
16-Medya mensuplarıyla iletişimi geliştirecek, kurumsal farkındalığı ortaya çıkaran yerel ve bölgesel toplantıları gerekli yasal düzenlemeleri sağlayarak organize etmek,
17-Sağlık Müdürü tarafından verilen benzer görevleri yapmak.