Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özlük Birimi Görevleri

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1-Personelin emeklilik işlemlerini yürütmek.
2-Hizmet değerlendirme ve intibak  işlemleriniyürütmek.
3-Asalet Onay ve terfi işlemlerini yürütmek.
4-Hizmet Takip Programının özlük birimini ilgilendiren işlemleri yürütmek.
5-Hizmet puanı itirazları ve hizmet süreleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
6-Fiili hizmet zammı ile ilgili işlemleri yürütmek.
7-Terfi ve gizli sicil notu işlemlerini yürütmek.
8-Sendikal faaliyetler ve sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
9-Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.
10-Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.
11-Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
12-Askerlik ayrılış için onayları almak ve  işlemlerini yürütmek
13-İstifa onay ve işlemlerini yürütmek.
14-Ücretsiz izin işlemlerini yürütmek.
15-İzin rapor işlemlerini yürütmek