Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Atama Birimi Yetki Ve Görevleri

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018


1-İl düzeyinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirmek.
2-Müdürlüğümüz emrine naklen atanan personellerin tebliğ tebellüğ belgelerini Bakanlığa bildirmek.
3-Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek. 
4-Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.(Aktif Tablo) 
5-11/10/20 11 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen personelin sözleşme işlemlerini yürütmek. 
6-Vekil ebe/hemşire, işçi (yazışma işlemleri) sözleşmeli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
7-Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalışan, emekli olan ve çekilen personele ait hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formlarını ve belgelerini düzenlemek.
8-Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalışan personellerin görev yeri belgelerini ve hizmet belgelerini düzenlemek.
9-Müdürlüğümüz emrinde görev yapan tabiplerin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen Uzmanlık Belgelerini kişilere teslim edilmesini sağlamak ve teslim tutanaklarını Bakanlığa bildirmek.
10-Müdürlüğümüzde görev yapan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hastane Başhekimlerinin görevli, izinli ve raporlu olduğu durumlarda vekalet olurlarını almak.
11-Güvenlik Soruşturması İşlemlerini yürütmek.