Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıylamevcut hizmet birimlerinin yönlendirilmesi, hizmetlerin izlenmesi, açılması planlananhastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerinin yapılması, ihtiyaçlarınplanlanması ve Bakanlığa gönderilmesi çalışmalarını yapmak.

2- Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının ve diş protezlaboratuarlarınınmevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, açma, nakil vekapatmalarda gerekli işlemlerin yapılması, ağız ve diş sağlığı hizmetleriningeliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ilekoordinasyonunun sağlanması ve gerekli yaptırımların uygulanması işlemleriniyapmak.