Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi:

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

1- İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum vekuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları çerçevesinde denetlemek vegerekli yaptırımları uygulamak.

2- İlde sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek vekoordine edilmesini sağlamak.

3- Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikayeti değerlendirmek vesonuçlandırmak.

4- Yıllık denetim planlarının yapılması, denetleyicilerin belirlenmesi ve denetimekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetim faaliyetraporunun hazırlanması işlemlerini yapmak.

5- İl düzeyinde sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi vesağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.