Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/02/2018

-Kamu Sağlık tesislerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,
-Kamu Sağlık tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
-Hastanelerin personel temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.
-Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
A-Onkoloji ve Rop Hizmetleri Birimi:
-Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki Onkoloji ve ROP hizmet birimlerinin kurulması ve işletilmesinin sağlanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin takibi.
B-Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Birimi: 
- Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler,
- Palyatif Bakım Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler,
- Kanser kayıtçılığı ile ilgili iş ve işlemler,
- KETEM ile ilgili iş ve işlemler,
C-Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
- Diyabet, Obezite ve diğer Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,
- Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,
- Anne ve Bebek Sağlığı Kontrol Programları ile ilgili iş ve işlemler,
- Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili iş ve işlemler,
- Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemler
C-Ruh Sağlığı Birimi:  Toplum Temelli Ruh Sağlığı (TRSM ve genel psikiyatri) ile ilgili iş ve işlemler,
- Denetimli serbestlik kapsamındaki hizmetler ile ilgili iş ve işlemler,